DPCIII
Photo
Regulator programowalny
Dokumenty do pobrania DPCIII: Karta katalogowa
DPCIII: Instrukcja

Regulator DPCIII Standard jest programowalnym regulatorem elektronicznym z fabrycznymi ustawieniami umożliwiającymi jego zastosowanie jako 2-stanowy termostat z 2 wyjściami przekaźnikowymi do sterowania pracą elementu grzejnego i sygnalizacji stanów alarmowych.

Dzięki temu wymagane jest jedynie wprowadzenie nastawy temperatury utrzymywanej i nastaw progów alarmowych. Możliwe jest również użycie DPCIII jako regulatora PIDzapewniającego sygnał sterujący dla zewnętrznego przekaźnika półprzewodnikowego.

 

Zalety regulatora

  • Zoptymalizowany pod kątem sterowania systemami ogrzewania
  • Możliwość pracy jako regulator 2-stanowy lub PID
  • Szeroki zakres napięć zasilających
  • Dwa wyjścia przekaźnikowe i wyjście logiczne dla przekaźników półprzewodnikowych
  • Stała kontrola obwodu pomiarowego
  • Możliwość współpracy z czujnikiem PT 100 Ex e do pomiaru temperatury w strefie zagrożonej wybuchem

 

Obudowa modułowa termostatu przystosowana jest do montażu na szynie TS35 DIN. Na panelu czołowym znajdują się przyciski umożliwiające programowanie parametrów regulatora(Istnieje możliwość zablokowania dostępu do wprowadzonych parametrów za pomocą hasła). Odczyt parametrów i aktualnych stanów pracy jest możliwy dzięki czytelnemuwyświetlaczowi oraz diodom LED.

Obwód pomiarowy regulatora jest stale monitorowany pod kątem zwarcia lub przerwy jak również zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury czujnika.

 

Możliwe zastosowania