ETR2 jednostrefowy regulator topienia śniegu
Photo
Regulator systemów przeciwoblodzeniowych
Dokumenty do pobrania ETR2 jednostrefowy regulator topienia śniegu: Karta katalogowa
ETR2 jednostrefowy regulator topienia śniegu: Instrukcja
ETR2 instrukcja obsługi

Zastosowanie:

 

Termostat ETR2 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym s u!$cym do sterowania elektrycznymi systemami przeciwoblodzeniowymi dachów, rynien, wpustów dachowych podjazdów, schodów itp.

 

Zalety:

 

  • zwarta obudowa modułowa do montażu na szynę DIN
  • zestyk o zdolności łączeniowej 16 A / 230V
  • regulowana zwłoka czasowa – opóźnienie wyłączenia grzania
  • możliwość sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi
  • rynien lub podjazdów
  • diodowa sygnalizacja stanu pracy oraz błędów

 

Opis/Charakterystyka:

 

Termostat wyposażony jest w 2 pokrętła jedno do nastawy temperatury pracy oraz drugie do nastawy zwłoki czasowej. Wbudowany przekaźnik z 1-polowym zestykiem bezpotencjałowym o obciążalności 16A/230V AC umożliwia bezpośrednie sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi o mocy do 3600 W (obciążenie rezystancyjne). Obudowa modu owa termostatu przystosowana jest do monta!u na szynie DIN. Termostat współpracuje z 2 wariantami układu czujników. Zespolony czujnik wilgotności i temperatury ETOG-55 stosowany jest w systemach przeciwoblodzeniowych podjazdów. Odrębne czujniki wilgotności ETOR-55 oraz temperatury ETF-744 stosowane są w systemach przeciwoblodzeniowych rynien. Termostat rozpoczyna pomiar wilgotności przy spadku temperatury poniżej nastawionej na pokrętle.

 

Działanie:

 

Zmiana temperatury czujnika podłączonego do wejścia pomiarowego termostatu powoduje zmianę jego rezystancji. Jeżeli temperatura czujnika spadnie poniżej wartości ustawionej nastąpi zapalenie się diody ,,Temp’’ na panelu. Jeśli w tym samym czasie na czujniku wilgotności pojawi się wilgoć lub oblodzenie na panelu regulatora zapali się dioda ,,Moist” i nastąpi zadziałanie przekaźnika wyjściowego regulatora potwierdzone zapaleniem się diody ,,Relay” .W przypadku zaniku sygnału z choćby jednego czujnika nastąpi zasygnalizowanie tego faktu poprzez zgaśnięcie odpowiedniej diody natomiast przekaźnik urządzenia zostanie wyłączony ze zwłoką czasową, której wartość ustawiamy pokrętłem ,,TIME SET” na panelu regulatora. W przypadku wystąpienia błędu w pracy układu termostat wyłącza przekaźnik wyjściowy i sygnalizuje błąd miganiem odpowiedniej diody.

 

Dane techniczne:

 

Napięcie zasilania 230V AC ±10%, 50/60 Hz *
Pobór mocy 3 VA
Zakres regulacji od 0°C do +10°C
Zestyk 16A / 230V AC
Przekrój zacisków 2,5 mm²
Przekrój zacisków PE brak
Histereza 0,3°C
Stopień ochrony IP20
Temperatura pracy –10°C / +50°C
Regulowana zwłoka czasowa 0-6h
Czujnik do gruntu Zespolony ETOG-55
Czujniki rynnowe Wilgotności ETOR-55 + temperatury ETF-744

*na zamówienie dostępne wersje na napięcia 110V oraz 24V

Możliwe zastosowania
Polecane

Zobacz także