elektryczne systemy grzewcze
MENU

Mapa dojazdu

Wyślij zapytanie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Dane przesyłane są dobrowolnie i służyć będą jedynie celom kontaktu. Administratorem danych osobowych będzie FENIX-POLSKA Sp. z o.o. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Właściciel danych osobowych ma prawo do ich wglądu, edycji i nakazania zapomnienia.

Fenix Polska Sp. z o.o.

05-092 Łomiankiul. Warszawska 50

  • Nip 525-21-00-241
  • Regon 014858226
    KRS 0000165951 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
    XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
    Rejestru Sądowego.
    Kapitał zakładowy 3 604 000,00 zł

Biuro

Zarząd: Dyrektor Zarządzający

Anita Wolanin

Dyrektor ds. Technicznych

Dariusz Zapiórkowski

Dział Handlowy - Kierownik

Marzena Zakrzewska

Dział Handlowy

Włodzimierz Bogdan

Dział Sprzedaży i Zakupów

Dorota Rynkun

Sekretariat/Administracja

Karolina Iwaszkiewicz

Dział Reklamacji

Karolina Iwaszkiewicz

Magazyn

Zbigniew Dominiczak