elektryczne systemy grzewcze
MENU

Niskotemperaturowe

System samoograniczający niskotemperaturowy oparty o przewody wytrzymujące temperatury do 65°C/85°C