elektryczne systemy grzewcze
MENU

Kable grzejne stałooporowe

W systemie tym wykorzystywane są przewody dwustronnie zasilanez elementem grzejnym w postaci drutu oporowego prowadzonego wzdłuż przewodu grzejnego. Jest to klasyczna konstrukcja, w której parametry obwodu grzejnego zależne są od długości przewodu, rezystancji jednostkowej drutu oporowego i napięcia zasilającego. Możliwość stosowania różnych napięć zasilających jest jedną z zalet tego typu systemu grzewczego. Przy doborze parametrów systemu należy dokładnie obliczyć długość przewodu grzejnego gdyż w trakcie montażu nie ma możliwości jej korygowania (niektóre przewody jedynie w ograniczonym zakresie). Systemy szeregowe są szeroko wykorzystywane w instalacjach grzejnych wymagających:

 

  • tworzenia rozległych obwodów grzejnych przy ograniczonej liczbie punktów zasilających (np. długie rurociągi)
  • dostarczania dużych mocy grzejnych
  • odporności na wysokie temperatury (do 600°C)
  • dużej odporności mechanicznej (przewody w izolacji mineralnej)
  • stosowania nietypowych napięć zasilających

 

W ofercie firmy LUXBUD znajduje się system szeregowy z przewodami w izolacji z tworzywa wytrzymujący temperatury do 220°C oraz system szeregowy z przewodami w izolacji mineralnej o obciążalności do 230 W/m i odporności temperaturowej do 600°C. Poprzez odpowiedni dobór parametrów obwodu grzejnego system szeregowy może być stosowany również w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagane jest w tym przypadku stosowanie podwójnego układu sterowania z termostatem kontrolującym temperaturę ogrzewanego urządzenia i ogranicznikiem nadzorującym temperaturę płaszcza przewodu. Poza strefami zagrożonymi wybuchem niezbędne jest zastosowanie regulatora lub termostatu z czujnikiem umieszczonym na ogrzewanym urządzeniu. Ze względu na wysokie temperatury osiągane przez przewody grzejne wykorzystywane w tym systemie niezbędne jest stosowanie odpornego na wysokie temperatury osprzętu przyłączeniowego i osprzętu montażowego. Przewody w izolacji mineralnej dostarczane są z już wykonanymi przyłączami ze względu na dużą higroskopijność stosowanego jako izolator tlenku magnezu.

Kable grzejne stałooporowe - kategorie zastosowań
Kable grzejne stałooporowe - asortyment
Sortuj wg: