elektryczne systemy grzewcze
MENU

ETT-6

Sześciostopniowy regulator temperatury

Zastosowanie:

Stosowany jest do wielokrokowego sterowania elektrycznym ogrzewaniem, boilerami, chilerami, pompami, komresorami, itp. W regulatorze może być programowany każdy z przekaźników oddzielnie.Różne typy i funkcje są programowane za pomocą przełączników DIP.

Zalety:

  • Sześciostopniowy termostat 230V lub 24V,
  • 6xS.P.C.O. max 6A/250V
  • do 12 wyjść z funkcją slave
  • do 31 stpni programowalnych binarnie
  • sygnał sterujący 0-10VDC lub astatyczny

Działanie:

ETT-6 zapewnia stopniowe załączanie urządzeń chłodzących lub grzejnych. Sygnał sterujący regulatora ETT-6 może pochodzić z dowolnego regulatora temperatury wyposażonego w wyjście napięciowe 0-10 V lub wyjście beznapięciowe pulsacyjne (astatyczne).

Tryb normalny(przekaźnikowy)

Standardowy tryb pracy zapewnia wybór od 2do 6 przekaźników przewidzianych do pracy. W połączeniu z drugą jednostką pracującą jako "slave" ilość przekaźników w zrasta do 12.

Funkcja dodatkowa

Ustawienie przełącznika DIP nr 2,6, w położenie ON powoduje że przekaźnik nr 1 może być włączony przy minimalnym poziomie sygnału sterującego (mniejszy niż 0,2 V).
W układach wentylacji z elementami grzejnymi, przekaźnik ten może być wykorzystany do włączania wentylatora zanim zostaną pobudzone przekaźniki sterujące ogrzewanie (np. 2 do 5).
Jeżeli funkcji tej użyjemy w trybie narastającym (DIP 1,3-ON ; przy wartości napięcia sterującego ok. 0,2V podczas gdy inne wybrane przekaźniki będą włączone zgodnie z poziomem sygnału sterującego.

Tryb binarny

Włączenie stopni będzie odbywało się w 31 krokach (sekwencjach) o ile będą wykorzystywane wszystkie (6) przekaźniki ETT-6.
W przypadku przyporządkowania do poszczególnych przekaźników uwag obciążeń (kW) w następujący sposób 1:2:4:8:8:8 możemy załączyć do 31kW z krokiem 1kW np.:
W przypadku wyboru tylko 4 przekaźników całkowita liczba sekwencji w tym trybie wynosi 15.
W trybie tym nie jest możliwe wykorzystanie funkcji master.

Tryb narastający

Tryb ten zapewnia , że obciążenie i zużycie wybranych pracujących przekaźników jest równo dzielone przez te przekaźniki.
W instalacjach z kilkoma boilerami zatem, każdy boiler będzie pracował jednakową ilość czasu bez potrzeby stosowania dodatkowych przełączników.
W trybie tym nie jest możliwe użycie przekaźnika nr 1 do włączania wentylatora jak opisano to w "Funkcji dodatkowej". Jakkolwiek , pierwszy wybrany przez ETT-6 przekaźnik do załączenia , zadziała przy poziomie sygnału sterującego ok. 0,2V o ile przełącznik DIP 2,0 będzie ustawiony na ON.

Regulacja ciągła

ETT-6 może być wykorzystany jako źródło sygnału 0-10V DC lub PWM (10VDC- impulsowy). Może on być wykorzystany np. do sterowania triakowymi regulatorami mocy (EFR lub EFM) lub przekaźnikami elektronicznymi ( 0 w połączeniach z zespołami grzejnymi daje pełną kontrolę nad obciążeniem). Używając wyjścia 0-10 V, triak będzie pobudzony od 0-100% w czasie każdego przełączenia danego przekaźnika.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania 50-60Hz, 24/230/V+10%
Wyjście przekaźnikowe 6 przekaźników styki SPCO, max 6A/250V
jako jednostka podrzędna (slave) 7-12 wyjść przekaźnikowych
tryby specjalne narastający, binarny
Liczba kroków binarnych 3-31
opóźnienie 2-20/20-200sek.
Sygnał wejściowy 3 punktowy astatyczny lub analogowy 0-10V DC
- DC wejście Ri>100kΩ, 0-10V DC
- wejście astatyczne - beznapięciowe (max5V/0/1 m A od ETT-6)
Wejście DC max 10mA, PWM lub 0-10VDC
Pobór mocy 6 VA
Temperatura pracy 0/+40°C
Stopień ochrony IP 20
Ciężar 450g
Wymiary [mm] 110 x 156 x 45

 

Program produkcji:

Typ Opis
ETT-6-11 Regulator wielokrokowy 230VAC
ETT-6-31 Regulator wielokrokowy 24VAC
Inne produkty w tej kategorii