elektryczne systemy grzewcze
MENU
2023-04-11

Porównanie oddziaływania na środowisko kabli grzejnych ECOFLOOR i promienników ECOSUN a pomp ciepła

Kable grzejne ECOFLOOR i promienniki ECOSUN dużo bardziej przyjazne dla środowiska niż pompy ciepła - szczegóły w badaniu Uniwersyteckiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Czeskiej w Pradze.

Unia Europejska jest gotowa wiele poświęcić w swojej gorliwości dla zielonej ideologii. Od podniesienia cen energii o setki procent, poprzez systematyczne przenoszenie działalności produkcyjnej poza UE, po zagrożenie ubóstwem szerokich mas.  Kontynuuje jednak, a nawet przyśpiesza swoje żarliwe działania, mimo wyraźnych dowodów dysfunkcjonalności i szkodliwości podejmowanych działań.

Szczytem zielonej ideologii powinna być obowiązkowa ocena wszystkich produktów pod kątem ich wpływu na środowisko w całym cyklu życia. W tym celu należy wykorzystać metodologię LCA, a w szczególności tzw. PEF (ślad środowiskowy produktu). Oprócz absolutnie niewyobrażalnych obciążeń biurokratycznych i finansowych producentów (przenoszonych z opóźnieniem na konsumentów), wysiłek ten doprowadzi do zasadniczego ograniczenia asortymentu oferowanych produktów (w praktyce w ograniczonym zakresie pozostaną tylko produkty masowego użytku zasięgu) i całe społeczeństwo przesunie się tym samym definitywnie ze społeczeństwa dobrobytu do społeczeństwa niedostatku (pamiętają ci, którzy znają z autopsji epokę realnego socjalizmu).

Ponieważ wszystko wskazuje na to, że zasady te zostaną przyjęte i wprowadzone w życie przed nieuchronnym załamaniem gospodarczym, nasza firma również wydaje znaczne środki, aby nie dać się zaskoczyć takiemu rozwojowi sytuacji.

Dlatego też zleciliśmy Uniwersyteckiemu Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy CTU przeprowadzenie badania oceniającego wpływ na środowisko naszych podstawowych produktów w całym ich cyklu życia – od użytych materiałów wsadowych, poprzez technologię produkcji, aż po oddziaływanie produktów podczas ich użytkowania, żywotność oraz wpływ na środowisko ich późniejszej utylizacji i recyklingu.

Opracowanie zawiera również ocenę i porównanie trzech różnych technologii stosowanych do ogrzewania energooszczędnego domu jednorodzinnego.

Pierwsza opcja przewiduje montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego z przewodami i matami grzejnymi, druga opcja z ogrzewaniem za pomocą paneli (promienników) grzewczych, a trzecia opcja to ogrzewanie  pompą ciepła.

Ku zaskoczeniu wielu ekspertów badanie wykazało, że do ogrzewania mniejszych domów kategorii A zastosowanie ogrzewania  pompą ciepła jest najbardziej uciążliwe dla środowiska, a różnice w oddziaływaniu na środowisko wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset procent.

Pełne badanie dostępne tutaj!   - PDF do pobrania.

Jesionik, 03/23
inż. Cyril Svozil  -  Prezes Fenix Polska Sp. z o.o. 

2023 2022 2021 2020 2019