elektryczne systemy grzewcze
MENU

idOil-20 urządzenie alarmowe do separatorow oleju

idOil-20

Zastosowanie:

idOil-20 to łatwy w użyciu sterownik systemu alarmowego separatora, zapewniający wszystkie niezbędne funkcje. Do urządzenia można podłączyć do trzech, różnych czujników idOil, w dowolnej biegunowości; zostaną one automatycznie zidentyfikowane za pomocą funkcji szybkiej konfiguracji.

 • Alarm wysokiego poziomu, gdy poziom cieczy w separatorze oleju nadmiernie wzrasta np. w wyniku zablokowania odpływu
 • Alarm warstwy oleju, gdy osiągnięta została pełna pojemność komory separatora dla oleju / benzyny.
 • Alarm warstwy osadu, gdy grubość warstwy osadu na dnie separatora/osadnika osiągnie swój maksymalny poziom.
 • Alarm wycieku z separatora, gdy poziom cieczy niespodziewanie spadnie.

W takich sytuacjach, wbudowany brzęczyk zasygnalizuje alarm, na panelu czołowym zaświeci się dioda LED alarmu, a zestyk przekaźnika/przekaźników przełączy się.

Zalety:

 • Zróżnicowane napięcia zasilania
 • Kombinacje sond - do trzech, różnych czujników idOil
 • Podłączanie czujników z dowolną biegunowością
 • Automatyczne wykrywanie rodzaju czujników
 • Szybka konfiguracja
 • Kontrolki LED wskazujące stany alarmowe i awarie
 • Brzęczyk do dźwiękowej sygnalizacji alarmów.
 • Dwa bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Jedno dla alarmu i jedno dla błędów czujników. 
Inne produkty w tej kategorii