elektryczne systemy grzewcze
MENU

idOil-30 urządzenie alarmowe do separatorow oleju

idOil-30

Zastosowanie:

idOil-D30 jest jednostką sterującą w systemie alarmowym separatora. Do urządzenia można podłączyć do trzech, różnychczujników idOil. Jednostka idOil-D30 i odpowiednie czujnikifirmy Labcotec mogą monitorować następujące alarmy:

 • Alarm wysokiego poziomu, gdy poziom cieczy w separatorze oleju nadmiernie wzrasta np. w wyniku zablokowania odpływu
 • Alarm warstwy oleju, gdy osiągnięta została pełna pojemność komory separatora dla oleju / benzyny.
 • Alarm warstwy osadu, gdy grubość warstwy osadu na dnie separatora/osadnika osiągnie swój maksymalny poziom.
 • Alarm wycieku z separatora, gdy poziom cieczy niespodziewanie spadnie.

W takich sytuacjach, wbudowany brzęczyk zasygnalizuje alarm, na ekranie wyświetli się informacja o alarmie,a zestyk przekaźnika/przekaźników przełączy się. idOil-D30 może być podłączony, poprzez lokalną sieć WLAN, do laptopa/tabletu/smartfona w celu uzyskania dostępu, za pomocą wbu-dowanego interfejsu użytkownika, do dodatkowej konfiguracji i ustawień.

Zalety:

 • Zróżnicowane napięcia zasilania
 • Dowolna kombinacja do trzech czujników idOil
 • Podłączanie czujników z dowolną biegunowością
 • Automatyczne wykrywanie rodzaju czujników
 • Szybka konfiguracja
 • Wyświetlacz LCD przekazujący informacje o stanie systemu i alarmach
 • Dwa bezpotencjałowe, w pełni konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe
 • Dziennik alarmów
 • Dziennik serwisu i konserwacji
 • Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce do wprowadzania ustawień i konfiguracji. Lokalne połączenie WLAN z laptopem/ tabletem/smartfonem.
Inne produkty w tej kategorii