elektryczne systemy grzewcze
MENU

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rynien, rur spustowych

Aby zapewnić swobodny odpływ zalegającego śniegu i lodu w rynnach i rurach spustowych można zainstalować w torze odpływowym samoregulujące przewody grzejne z serii PROTEKTOR o specjalnie dobranej charakterystyce (np. ELSR w temp. 0°C 18 W/m przy suchej rynnie i 36 W/m w wodzie i lodzie). Przewód grzejny odporny na promieniowanie UV instalujemy luźno w rynnach i rurach spustowych zarówno plastikowych, jak i metalowych. Właściwości lokalnej zmiany mocy grzejnej przez przewód (inna moc grzejna w rynnach na południowej stronie budynku, inna na północnej) daje znaczne oszczędności energii w porównaniu z systemami opartymi o przewody oporowe grzejące z jednakową mocą na całej długości rynny. Dodatkową zaletą instalacji przeciwoblodzeniowej wykonanej luźno leżącymi przewodami samoregulującymi jest brak utrudnień przy uprzątaniu rynien z zalegających liści. Uwaga! Dla koryt odpływowych wyłożonych materiałami bitumicznymi proponujemy wersje przewodu z powłoką fluoropolimerową (ICE PROTEKTOR/T i FAT PROTEKTOR 26).

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rynien, rur spustowych - kategorie zastosowań
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rynien, rur spustowych - asortyment
Sortuj wg: