elektryczne systemy grzewcze
MENU

ECOSUN K+

Grzejnik promiennikowy niskotemperaturowy do montażu pionowego i poziomego

Zastosowanie:

Panelowe promienniki ciepła to komfortowe i ekonomiczne urządzenia do stosowania w ogrzewaniu kościołów, do montażu w ławkach. Można je stosować również tam, gdzie warunki wymagają podwyższonego IP, na przykład w pomieszczeniach dla zwierząt. Panele można montować zarówno w pionie jak i w pozycji poziomej.
Do ogrzewania kościołów proponujemy użycie paneli promiennikowych specjalnie skonstruowanych do montowania w ławkach . Promienniki te są dostępne w wersji od 100 W do 400 W.
Panel dostarczany jest w komplecie z ramą umożliwiającą jego montaż.

Zalety:

Odpowiednio dobrane długości fal promieniowania cieplnego powodują, że jest ono w większości absorbowane przez elementy pomieszczenia (podłogę, ściany, meble) powodując wzrost ich temperatury, a jednocześnie nie jest pochłaniane przez powierzchnie szklane (np. okna) dzięki czemu unikamy niepotrzebnych strat energii. Dodatkowo wyższa temperatura elementów pomieszczenia sprawia, że odpowiedni komfort cieplny uzyskiwany jest przy niższych temperaturach powietrza.
Pozwala to zaoszczędzić 18-24% energii w porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami konwektorowymi.

Dane techniczne:

Promienniki Comfort Sun są wykonane w I klasie ochronności, stopień ochrony IP20 (promienniki szklane i promienniki do sufitów podwieszanych), IP44 (promienniki podwieszane do sufitu) możliwe wykonanie IP54 lub IP65. Panele Comfort Sun musza być zainstalowane zgodnie ze sztuka oraz obowiązującymi przepisami. Obwód grzejny Comfort Sun musi posiadać niezależne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe w tablicy elektrycznej oraz posiadać układ sterujący ( termostat ) lub posiadać wyłącznik dwupolowy ( sterowanie ręczne). Materiał znajdujący się w pobliżu paneli powinien posiadać odporność cieplna większa od 60°C Panele posiadają certyfikat LCIE o numerach 411 696, 411 856, 411 858 Promienniki te są dostępne w wersji od 100 W do 400 W.

Uwaga:

Montaż paneli mogą wykonać jedynie elektrycy z uprawnieniami. Wszelkie czynności związane z montażem paneli należy wykonywać w rękawiczkach, po to żeby chronić pokrycie panela przed zatłuszczeniem. Zabrudzenie powierzchni THERMOCRYSTAL lub SILICATING powoduje powstanie nieusuwalnych plam.

Opis/Charakterystyka:

Zasady doboru

Dobór ilości i mocy paneli uzależniony jest od długości ławek. Panele te jako jedyne z oferowanych przez nas montuje się w pozycji pionowej na ściance klęcznika.

Montaż elementów

Panele są urządzeniami klasy I o stopniu ochrony standardowo IP44 (dostępne również IP54 i IP65. Panel musi być instalowany zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami Ramę montażowa przykręca się śrubami bezpośrednio do sufitu. Panel zawiesza się na ramce w sposób pokazany na rysunkach. Promienniki posiadają wymiary identyczne jak standardowe panele sufitu podwieszanego co pozwala na bezpośredni montaż na ruszcie sufitu pomiędzy panelami. dotyczącymi urządzeń elektrycznych. Panele grzejne muszą posiadać w rozdzielnicy niezależne zabezpieczenie w rozdzielni elektrycznej. Materiały przylegające do panelu muszą posiadać odporność na temperaturę >60°C

Mocowanie paneli

Mocowanie pionowe np. panela montowane na tylnej ściance klęcznika w ławkach . Podłączanie do zasilania. Napięcie zasilające jednofazowe 220 – 240V AC. Panele są wyposażone w 3-żyłowy kabel o przekroju 3 x 1 mm⊃ i długości 1 m. Oznaczenia żył: Faza – kolor brązowy; Przewód neutralny – kolor niebieski; Przewód ochronny – kolor żółto-zielony.

Sterowanie

Sterowanie może odbywać się poprzez zwykły termostat. Pomiar temperatury powinien odbywać w miejscu reprezentatywnym dla całego ogrzewanego pomieszczenia np. na wysokości 1,5-1,8 m nad podłogą.

Konserwacja paneli

Konserwacja polega na czyszczeniu zewnętrznej konstrukcji panelu przy użyciu miękkiej szczotki i detergentu. Nie wolno czyścić promiennika panelu – grozi to jego zniszczeniem. Czynności te wykonujemy przy wyłączonym panelu.

Inne produkty w tej kategorii