MENU

LT210-J

Kabel grzejny samoregulujący o mocy 33 W/m (5°C)

Zastosowanie:

Przewody FAT PROTEKTOR są idealne do stosowania w systemach grzejnych zapewniających przepływ cieczy w układach poddanych działaniu niskich temperatur otoczenia. Ochrona przeciwzamrożeniowa i niskomocowe systemy kontroli temperatury dla tras impulsowych, instalacji p.poż., rurociągów wodnych, filtrów itp. to typowe zastosowania dla tych przewodów.

Opis/Charakterystyka:

Przewody  PROTEKTOR są samoregulującymi, jednostronnie zasilanymi taśmami grzejnymi. Specjalny, usieciowany polimerowy rdzeń przewodzący jest połączony z żyłami zasilającymi o przekroju 1,22 mm² (ocynowana linka miedziana). Rdzeń grzejny zmniejsza lub zwiększa swoją moc grzejną odpowiednio do zmian temperatury w jego otoczeniu. Dwie warstwy izolacji zapewniają doskonałą wytrzymałość dielektryczną, odporność na wilgoć i ochronę mechaniczną. Wewnętrzna izolacja termoplastyczna jest trwale zespolona z materiałem grzejnym. Na izolacji wewnętrznej jest wytłoczona izolacja zewnętrzna z termoplastycznego elastomeru. Oplot, (ocynowana miedź), ułożony na izolacji zewnętrznej tworzy ekran ochronny na całej długości przewodu.
Przewody LT28-J i LT210-J przeznaczone są do środowisk agresywnych chemicznie, posiadają fluoropolimerową powłokę, która podwyższa ich wytrzymałość mechaniczną i chemiczną.

Działanie:

Równoległe żyły zasilające dostarczają napięcie na całej długości przewodu grzejnego. Przewodzący rdzeń grzejny tworzy nieskończoną liczbę równoległych , przewodzących ścieżek co pozwala ciąć przewód na dowolną długość w trakcie montażu bez niebezpieczeństwa pojawienia się zimnych stref. Charakterystyka samoregulacji przewodu grzejnego wynika z wewnętrznych właściwości materiału tworzącego przewodzący rdzeń. Przy wzroście temperatury rdzenia liczba przewodzących ścieżek w materiale ulega zmniejszeniu co automatycznie zmniejsza moc grzejną. Przy obniżeniu wartości temperatury liczba ścieżek przewodzących wzrasta powodując wzrost mocy grzejnej. Zjawisko to występuje na całej długości przewodu, dzięki czemu następuje dopasowanie mocy grzejnej do różnych warunków panujących w ogrzewanej rynnie.

Efekt samoregulacji pozwala na krzyżowanie i stykanie się przewodów grzejnych bez obawy o ich przegrzanie. Samoregulacja mocy grzejnej pozwala na efektywne wykorzystywanie energii, gdyż ciepło wytwarzane jest tylko w miejscu gdzie jest potrzebne, oraz ogranicza max temperaturę powłoki przewodu

Program produkcji:

  • LT28-J - moc grzejna 26 W/m przy +5oC
  • LT210-J - moc grzejna 33 W/m przy +5oC

Dane techniczne:

Moc grzejna 33 W/m przy 5°C
Napięcie znamionowe 230 V AC
Max. temperatura pracy
(przewód pod napięciem)
+65°C
Max. temperatura wytrzymywana
(napięcie wyłączone, do 1000h)
+85°C
Max. długość obwodu dla:  
C16A; włączenie przy +10oC 105 m
C16A; włączenie przy -20oC 73 m
C20A; włączenie przy +10oC 121 m
C20A; włączenie przy -20oC 92 m
Powłoka zewnętrzna Fluoropolimer
Min. promień gięcia 25 mm
Min. temperatura montażu -30°C
Wymiary 11,8 x 5,8 mm
Inne produkty w tej kategorii