elektryczne systemy grzewcze
MENU

ELSR-W-65

Przewód grzejny samoregulujący 13 W/m przy 65°C

Zastosowanie:

Przewody ELSR-W-65 są przewidziane do stosowania w systemach grzejnych utrzymujących temperaturę ciepłej wody w przypadku rezygnacji z układu cyrkulacji. Montowane wzdłuż rurociągu pod izolacją cieplną utrzymują temperaturę ciepłej wody na poziomie do 60°C, (przy minimalnej temperaturze otoczenia + 18°C; izolacja cieplna o grubości odpowiadającej w przybliżeniu średnicy ogrzewanego rurociągu)

Opis/Charakterystyka:

Przewody firmy ELSR-W-65 są samoregulującymi, jednostronnie zasilanymi taśmami grzejnymi o podwyższonej odporności temperaturowej. Specjalny, usieciowany polimerowy rdzeń przewodzący jest połączony z żyłami zasilającymi o przekroju 1,23 mm² (ocynowana linka miedziana). Rdzeń grzejny zmniejsza lub zwiększa swoją moc grzejną odpowiednio do zmian temperatury w jego otoczeniu. Na warstwie materiału grzejnego jest wytłoczona izolacja zewnętrzna pokryta warstwą aluminiową tworzącą ekran ochronny na całej długości przewodu. Poliolefinowy płaszcz zewnętrzny chroni przewód grzejny przed wpływami otoczenia.

Działanie:

Równoległe żyły zasilające dostarczają napięcie na całej długości przewodu grzejnego. Przewodzący rdzeń grzejny tworzy nieskończoną liczbę równoległych , przewodzących ścieżek co pozwala ciąć przewód na dowolną długość w trakcie montażu bez niebezpieczeństwa pojawienia się zimnych stref. Charakterystyka samoregulacji przewodu grzejnego wynika z wewnętrznych właściwości materiału tworzącego przewodzący rdzeń. Przy wzroście temperatury rdzenia liczba przewodzących ścieżek w materiale ulega zmniejszeniu co automatycznie zmniejsza moc grzejną. Przy obniżeniu wartości temperatury liczba ścieżek przewodzących wzrasta powodując wzrost mocy grzejnej. Zjawisko to występuje na całej długości przewodu, dzięki czemu następuje dopasowanie mocy grzejnej do różnych warunków panujących w otoczeniu przewodu. Efekt samoregulacji pozwala na krzyżowanie przewodów grzejnych bez obawy o ich przegrzanie. Samoregulacja mocy grzejnej pozwala na efektywne wykorzystywanie energii, gdyż ciepło wytwarzane jest tylko w miejscu gdzie jest potrzebne, oraz ogranicza max. temperaturę powłoki przewodu

Dane techniczne:

Moc grzejna przy +5°C na rurze 29,0 W/m
Moc grzejna przy +65°C na rurze 13,0 W/m
Napięcie znamionowe 230 V AC
Max. temperatura pracy (przewód pod napięciem) +80°C
Max. temperatura wytrzymywana(napięcie wyłączone) +100°C
Max. długość obwodu dla:  
C16A; włączenie przy +50°C 110 m
C16A; włączenie przy +20°C 75 m
C16A; włączenie przy +0°C 60 m
C16A; włączenie przy -20°C 50m
Powłoka zewnętrzna: Termoplastyczna
Poliolefina
Min. promień gięcia 20 mm
Min. temp. Montażu -20°C
Wymiary 12,9 x 5,0 mm
Inne produkty w tej kategorii