elektryczne systemy grzewcze
MENU

L-HCM

Płyta grzejna do stref z zagrożeniem wybuchu 130 W lub 250 W

Zastosowanie:

Kompaktowe grzejniki przewidziane są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem jako elementy grzejne chroniące przed zamarzaniem i kondensowaniem się wilgoci. Ich zastosowanie gwarantuje bezpieczeństwo pracy urządzeń, zabezpieczając je przed wahaniami temperatur lub utrzymując wymaganą dla nich minimalną wartość temperatury. Konstrukcja grzejników eliminuje niebezpieczeństwo porażenia od części elektrycznej lub innych uszkodzeń związanych z powstawaniem korozji na ich powierzchni. Miejsca ich stosowania to różnego typu obudowy np. rozdzielnice, szafki AKP, obudowy analizatorów, przetworników itp

Zalety:

  • atestowane zgodnie z procedurą ATEX
  • różne typy zwartych obudów o wymiarach umożliwiających łatwy montaż
  • wysoka wydajność cieplna
  • termostat przeciwzamrożeniowy zabudowany w przewodzie zasilającym
  • duża powierzchnia oddawania ciepła
  • urządzenia gotowe do podłączenia, bezobsługowe

Opis/Charakterystyka:

Budowa

Grzejniki wyposażone są w stałooporowy element grzejny. Dzięki połączonemu z nim profilowi aluminiowemu o specjalnej budowie uzyskano „efekt kominowy” zapewniający jednolite rozprowadzanie ciepła w przestrzeni obudowy. Aby zapobiec przegrzewaniu, grzejniki nie są zasilane bezpośrednio lecz za pośrednictwem sprzężonego z elementem grzejnym zabezpieczenia temperaturowego.

Działanie

Zlokalizowany w przewodzie zasilającym termostat utrzymuje w wymaganym zakresie temperaturę wewnątrz obudowy i eliminuje możliwość przekroczenia, dopuszczalnej dla pracującego grzejnika, temperatury otoczenia. Przy montażu płyty należy przestrzegać wymaganych odstępów żeby nie dopuścić do miejscowego przegrzewania obudowy i płyty. Nie należy przykrywać żeber profilu aluminiowego gdyż utrudnia to swobodną konwekcję.

Dane techniczne:

Typ ochrony przeciwwybuchowej Ex II 2G EEx dm IIC T3/T4
Certyfikat PTB 03 ATEX 1139X
Stopień ochrony IP68
Napięcie znamionowe 230 V AC
Zasilanie Przewód EWKF 3x1,5 mm², φ=8,1 mm; l=3m
Pozycja montażu Pionowy przepływ wzdłuż żeber radiatora
Termostat Nastawa fabryczna zał. +10°C; wył.+18°C
Materiał czarne, utleniane anodowo aluminium, odporne na wodę morską

 

Program produkcji:

Symbol Moc znamionowa Szczegół konstrukcyjny Wymiary [mm]
dł. x szer. x wys.
Klasa temperaturowa
HCS 50-T4-10-3 50W Termostat przeciwzamrożeniowy w przewodzie zasilającym 50 x 50 x 155 T4
HCM 130-T4-10-3 130W Termostat przeciwzamrożeniowy w przewodzie zasilającym 80 x 80 x 225 T4
HCM 250-T3-10-3 250W Termostat przeciwzamrożeniowy w przewodzie zasilającym 80 x 80 x 225 T3
HCL 300-T4-10-3 300W Termostat przeciwzamrożeniowy w przewodzie zasilającym 220 x 213 x 80 T4
HCL 600-T3-10-3 600W Termostat przeciwzamrożeniowy w przewodzie zasilającym 220 x 213 x 80 T3
Inne produkty w tej kategorii