elektryczne systemy grzewcze
MENU

L-HCS

Płyta grzejna do stref z zagrożeniem wybuchu 50 W

Zastosowanie:

Kompaktowe grzejniki przewidziane są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem jako elementy grzejne chroniące przed zamarzaniem i kondensowaniem się wilgoci. Ich zastosowanie gwarantuje bezpieczeństwo pracy urządzeń, zabezpieczając je przed wahaniami temperatur lub utrzymując wymaganą dla nich minimalną wartość temperatury. Konstrukcja grzejników eliminuje niebezpieczeństwo porażenia od części elektrycznej lub innych uszkodzeń związanych z powstawaniem korozji na ich powierzchni. Miejsca ich stosowania to różnego typu obudowy np. rozdzielnice, szafki AKP, obudowy analizatorów, przetworników itp.

Zalety:

  • atestowane zgodnie z procedurą ATEX
  • różne typy zwartych obudów o wymiarach umożliwiających łatwy montaż
  • wysoka wydajność cieplna
  • termostat przeciwzamrożeniowy zabudowany w przewodzie zasilającym
  • duża powierzchnia oddawania ciepła
  • urządzenia gotowe do podłączenia, bezobsługowe

Opis/Charakterystyka:

Budowa

Grzejniki wyposażone są w stałooporowy element grzejny. Dzięki połączonemu z nim profilowi aluminiowemu o specjalnej budowie uzyskano „efekt kominowy” zapewniający jednolite rozprowadzanie ciepła w przestrzeni obudowy. Aby zapobiec przegrzewaniu, grzejniki nie są zasilane bezpośrednio lecz za pośrednictwem sprzężonego z elementem grzejnym zabezpieczenia temperaturowego.

Montaż

Mocowanie pionowe (przepływ powietrza wzdłuż żeber radiatora).

Działanie:

Zlokalizowany w przewodzie zasilającym termostat utrzymuje w wymaganym zakresie temperaturę wewnątrz obudowy i eliminuje możliwość przekroczenia, dopuszczalnej dla pracującego grzejnika, temperatury otoczenia. Przy montażu płyty należy przestrzegać wymaganych odstępów żeby nie dopuścić do miejscowego przegrzewania obudowy i płyty. Nie należy przykrywać żeber profilu aluminiowego gdyż utrudnia to swobodną konwekcję.

Dane techniczne:

Typ ochrony przeciwwybuchowej : Ex II 2G EEx dm IIC T3/T4
Certyfikat PTB 03 ATEX 1139X
Stopień ochrony IP68
Napięcie znamionowe 230 V AC
Zasilanie Przewód EWKF 3x1,5 mm², φ=8,1 mm; l=3m
Pozycja montażu Pionowy przepływ wzdłuż żeber radiatora
Termostat Nastawa fabryczna, zał. +10°C; wył.+18°C
Materiał czarne, utleniane anodowo aluminium, odporne na wodę morską
Inne produkty w tej kategorii